NgonParty khuyến mãi

Những mã giảm giá mới nhất khuyến mãi dành cho NgonParty

Khuyến Mãi
GIẢM 47K GÀ LÊN MÂM (NGUYÊN CON). 345K CÒN 298K

Nhập mã G47 Giảm 47k Gà Lên Mâm (nguyên con). 345k còn 298k.

Lấy mã giảm giá
Khuyến Mãi
GIẢM 72K VỊT QUAY BÁT BẢO (NGUYÊN CON). 390K CÒN 318K

Nhập Mã V72 để được giảm thêm 72k nữa!

Lấy mã giảm giá
Khuyến Mãi
GIẢM 140K COMBO VÔ ĐỊCH (1 VỊT QUAY BÁT BẢO + 1 GÀ LÊN MÂM)

Nhập mã C140 để được giảm thêm 140k

Lấy mã giảm giá